PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF18.
kapitola

Zdrženlivost a trpělivost


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Zdrženlivost a Trpělivost tvoří nedělitelné
prostoro-časové kontinuum.

To, co ve Zdrženlivosti můžeme vykonat jednorázově v prostoru,
to v Trpělivosti musíme vykonávat dlouhodobě v čase.

Zdrženlivost bez Trpělivosti neobstojí.

Pokud u mého popíjení piva nebude Duch svatý, tak potom jaký?

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni,
ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!
1Kor 9:2419.
kapitola

Zbožnost a bratrská náklonnost


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Společně se Zbožností je třeba budovat i Bratrskou náklonnost.
Vztah k Bohu je podle Písma na prvním místě,
ale láska k lidem je ještě náročnější a složitější,
neboť láska k Bohu je v Písmu záhadně potvrzena a podmíněna
láskou k ostatním lidem.

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“,
a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.
Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí,
nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
A tak máme od něho toto přikázání:
Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
1J 4:20


Zbožnost přirovnávám k motýlí kukle.

Ctnost, Poznání, Zdrženlivost a Trpělivost
představují zatím jen přípravný proces uzdravování „housenky“,
aby byla sto se zakuklit a proměnit.

Přirozený člověk až teprve ve Zbožnosti umírá
svému dosavadnímu způsobu života,
asi jako housenka v kukle.

Ctnost se ve Zbožnosti mění v Uctívání,
Poznání v Rozpoznání hlasu Ducha svatého a jeho vedení,
Zdrženlivost se mění ve Stišení před Pánem a Očekávání na něj
a Trpělivost se mění ve Vytrvalost a Věrnost Pánu.

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“.
Gal. 2:20