PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF1.
kapitola

Celkový záměr písma

HLAVNÍ MYŠLENKY:


Má Bible nějaký jednotný ideový záměr?

Existuje „vůdčí idea“ Písma?

Je Bible jako celek koncepčně jednotná?

Můžeme tuto jednotu vypozorovat a odvodit ze stvoření?

Vypovídají přírodní tvary skrytě o Slovu,
kterým byly stvořeny?

2.
kapitola

Nebe a země

HLAVNÍ MYŠLENKY:


V Bibli se nic neodehrává mimo prostor NEBE a ZEMĚ,
a mimo vztah mezi BOHEM a ČLOVĚKEM.

První věta Bible vymezuje celkový prostorový rámec všem událostem v Písmu.

Na počátku Bůh stvořil scénu, ve které rozehrál své drama.

3.
kapitola

O hříchu a housence

HLAVNÍ MYŠLENKY:


Hřích je jedinou existující skutečností, kterou Bůh nestvořil.

Bez Krista spěje život každého člověka jen
k „zrcadlu sebezděšení“.

Být housenkou není HŘÍCH,
hříchem by bylo jako housenka zůstat a odmítnout se zakuklit.


NEBE jako horní patro ZEMĚ je Bohem připraveno pro člověka už od stvoření světa.

Celý svět pod vlivem hříchu už nefunguje tak, jak původně podle Božího plánu měl.

Hřích se stal překážkou a totální diskvalifikací k proměně člověka,
nikoliv jejím hlavním důvodem a příčinou.
Hřích je také v tom, že to vůbec nevíme.

Kdo jednou spadne do jámy,
sám sebe z ní za vlasy nevytáhne.
Potřebuje spasitele.