PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF22.
kapitola

Proměna
ve Starém zákoně


HLAVNÍ MYŠLENKY:


Princip spasení je v Písmu ve všech jeho částech významově úplný,
ale ještě ne fakticky naplněný.

Pokus o srovnání vzájemné strukturální shody pěti věcí najednou:
> rozdíl mezi NEBEM a ZEMÍ z první věty Bible
> rozdíl mezi housenkou a motýlem
(i mezi mnoha jinými životními formami ve stvoření)
> rozdíl mezi tesařem a spasitelem světa v životě Ježíše Krista
> rozdíl mezi Egyptem a zemí zaslíbenou
(i v řadě jiných příkladů ve Starém zákoně) a konečně
> rozdíl mezi starým a novým člověkem v nás
v procesu proměny, kterou krok za krokem definuje 2Pt1:5-7.


Rozdělení pochodu pouští do tří oddělených základních částí se nabízí takto:
Egypt – pozemský (přirozený) level – život podle těla – housenka
poušť – místo proměny – život ve víře a naději – kukla
Sijón – nebeský (nadpřirozený) level – život v Kristově lásce – motýl


Putování pouští bylo pro mne osobně vždy obrazem místa,
kde se učíme odkládat svou slast.

Mám za to, že křest se nedá oddělit od pouště.
Stalo se tak ve Starém zákoně s celým izraelským národem
a stalo se tak i se samotným Ježíšem Kristem po křtu.

!Pozor!
Nemůžeme „splácnout“ dohromady „Průchod mořem“ a „Přechod Jordánu“
do jediného křtu a tak zrušit „Putování pouští“
jako nějaký starozákonní náboženský přežitek.


Nemůžeme „hnát“ novověrce z Egypta (starý život)
rovnou do zaslíbené země (charakter Kristův)
bez procesu proměny.

Dostat dar Ducha svatého ještě neznamená
být proměněn do charakteru Kristova.