PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF24.
kapitola

Struktura živého těla


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Společenství církve nenarůstá součtem jednotlivců,
ale je tvořeno vyššími celky (týmy, sbory, denominacemi)
složených z množství menších celků (domácí skupinky).

Co je na tom „organického“ ukazuje zjednodušená keříková (fraktální) struktura,
která je přítomná v nejrozmanitějších obměnách snad ve všech přírodních tvarech
a ne jen v rostlinné, ale i v živočišné říši.
Celá nervová soustava včetně mozku, cévní a žilní systémy, vnitřní orgány,
plicní sklípky a kanálky, to vše je vždy tvořeno touto organickou keříkovou strukturou.

Každá část fraktálu nese tvarovou informaci celku, jako např. u květáku.
Stejné je to v těle Kristově – církvi.

Nebeský Jeruzalém je konkrétní místo (prostor) s příbytky, které nám Pán připravuje.

Také církev je takovým duchovním prostorem
a její organickou strukturu i hierarchii autorit zabezpečují andělé v ponebesí.


25.
kapitola

Dva prvoci


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Známe jen dva typy buněk v lidském těle
vykazující fyziologii i morfologii regulérních prvoků:
jsou to bičíkovec – spermie
a měňavka (améba) – bílá krvinka.

Spermie je vhodným předobrazem naší Zbožnosti, ve které máme běžet tak,
abychom dostali první cenu a vavřín vítěze.

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni,
ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!
1Kor 9:24

Spermie nemůže mít bratra za přednějšího než sebe, aby mu řekla:
„Brácho pojď, já tě pouštím před sebe a jeď, ať jsi tam první ty!“

V tomto závodě o vavřín vítěze jde v křesťanství o úplnou proměnu celého člověka
podle duchovní DNA toho jednoho jediného, který již zvítězil
a dosáhl Nebeského Jeruzaléma jako první.

Bílá krvinka je naopak dobrým příkladem Bratrské náklonnosti,
kterou podle 2Pt1:5-7 máme připojit ještě ke své Zbožnosti.

Bílá krvinka se nedere nikam dopředu,
ale „myslí“ na všechny ostatní buňky celého těla tak obětavě,
že pro ně nasazuje i svůj život.

Celé party různých bílých krvinek v našem těle
komunikují a spolupracují při záchranných akcích
a tak se podobají dobře sehraným týmům hasičů a záchranářů.

Krev sama o sobě je živá,
chová se jako jeden mocný, tekutý organismus
plný smyslu, významu, složitosti a vnitřní komunikace.