PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF

26.
kapitola

Bratrská náklonnost prakticky

HLAVNÍ MYŠLENKY:


Obecenství u stolu má své kořeny ve Starém zákoně
a mělo by být běžné i pro dnešní setkávání křesťanů mimo pravidelná shromáždění.

Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástupů,
pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník.“
Zach 3:10

Objevil jsem tři základní atributy křesťanského života,
se kterými nelze začít o samotě
a na které nám už osobní Zbožnost rozhodně stačit nebude. Jsou to:
Synergie – bratrská součinnost
(je to něco víc než jen běžná vzájemná spolupráce)
Understanding – vcítěné pochopení
(něco víc než soucit – doslova: umění stát pod situací toho druhého)
Oběť – ve smyslu být připraven obětovat se pro druhé27.
kapitola

Společenský rozměr víry

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Pro bratrskou vzájemnost je v Písmu mnohem více opory,
než pro osobní samotu s Pánem.

Do bratrské součinnosti se lze zapojit hned na samotném začátku víry.
Nejjednodušší synergií je „amen“.
Když na cizí modlitbu řekneme svůj amen, Bůh to přijímá ne jen jako souhlas,
ale také jako osobní účast na této modlitbě posilující její účinnost.

Partnerská forsáž
Nejnáročnější modlitební synergií je „forsáž“.
Hodí se pro zvýšení účinnosti partnerských modliteb v manželství,
ale i pro dobře sehrané dvojice (trojice) a malé akční týmy.

Forsáž je přídavné (podpůrné) spalování u tryskových motorů bojových letadel.
Účelem je jednorázové zvýšení tahu proudového motoru v situacích,
kdy je nutné krátkodobě rapidně zvýšit výkon stroje.
Naše společné modlitby mají podobnou účinnost.

K mocnému modlitebnímu sjednocení
dochází i na velkých shromážděních během chval.

Nebe nikdo nebude mít sám pro sebe.
Jen společně sdílené NEBE může být skutečnou radostí a krásou.28.
kapitola

Understanding

HLAVNÍ MYŠLENKY:

„Understanding“ - vcítěné pochopení,
v doslovném překladu - „postavení pod“.

„Understanding“ je jen slabým pozemským odvarem dokonalé nebeské komunikace.
V církvi se setkáváme jen s postojem sebeprojekce do toho druhého
namísto s ochotou vcítit se do jeho pozice.

Pán nechce nikomu brát to, co má,
ale chce to nahradit něčím lepším.

Bible také popisuje něco jako karmu, ale nazývá ji trochu jinak - dědičný hřích.
Ten také nikdo sám z vlastních sil nemůže změnit, ale Ježíš ano!“

To, co se v Orientě chápe jako danost vesmíru (karma),
je podle Bible poruchou celého světa způsobenou člověkem.