PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF29.
kapitola

Oběť


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Sebeobětování
je nejnáročnějším projevem Bratrské náklonnosti.

Obětovat se můžeme pouze pro (nebo za) druhé,
nikoliv sami za sebe a navíc jen pro takové,
kteří jsou např. slabší a pomalejší než my,
nebo nedisponují takovými dary nebo schopnostmi jako my.
Gádovci a Růbenovci – příklad kolektivní oběti

Co jiného je dnes „dostat zemi za dědictví“
(jako kdysi Izraelité při průchodu Jordánem),
než PROBUZENÍ?

Probuzení dnes v Evropě těžko vzejde jen z jediné denominace.
Církve zatím neumějí jednat veřejně jako celek.
Sbory ve městech se neobětují jeden pro druhé,
tak jako Gádovci a Růbenovci,
když dobývali zaslíbenou zemi pro jiné izraelské kmeny.


30.
kapitola

Přírodní společenstva


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Člověk byl stvořen jako tvor společenský
a Bible ve skutečnosti mluví o společenském životě
mnohem více,
než by se na první pohled zdálo.

Ani svět ani církev nerozumí tomu,
jak by mělo určité společenství lidí fungovat jako živý organismus.

Na zvířatech
a jejich shlukování nám Bůh
chce názorně ukázat, o co jsme hříchem přišli.
O schopnost tvořit organicky živé společenství.

Věda při zkoumání přírodních společenstev
mluví o záhadné „emergenci“
(vyvěrání vynořování, vyplavování) nových informací, struktur a jevů,
které u jednotlivých jedinců nemohou být zjištěny.

Jak to, že jeden zažene tisíc a dva zaženou na útěk deset tisíc!
5.Moj 32:30

Jak to, že jeden termit nepostaví nic,
ale 5 miliónů termitů postaví až 6m vysoké termitiště
s dokonalou klimatizací, plantážemi hub, hospodářstvím dojných mšic,
mateřskou školkou, domobranou a další vybaveností?