PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF


31.
kapitola

Největší je láska


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Nejvýstižnější technickou analogií (metaforou) pro lásku
ve stvořeném vesmíru je nejspíše
gravitace.

Láska vždy působí přitažlivě a přilnavě k milovanému objektu,
osobě, bytosti, ale i k pravdě, ke kráse, k domovu,
k rodnému městu, k české krajině apod.

Abychom mohli být po smrti zachyceni gravitací Boží LÁSKY
a byli tak přitaženi a shromážděni ke Kristu,
je třeba mít v sobě ten správný „element“,
který na tuto gravitaci spolehlivě reaguje – Ducha svatého.

Především však mějte lásku,
která všechno spojuje k dokonalosti.
Kol 3:14

Bůh miluje hříšníky, ale nenávidí HŘÍCH.

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha,
ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna
jako oběť smíření za naše hříchy.
1J 4:10

Zdá se, jakoby lidem ke splynutí duší v opravdové lásce
bránil vnější svět včetně vlastních těl.

Ke skutečnému splynutí duší tedy může dojít pouze ve trojici,
když je přítomen někdo třetí a větší, někdo,
kdo oba přesahuje až do věčnosti.
LÁSKA sama se chce stát třetí osobou mezi dvěma.

Pravé manželství je trojice:
muž, žena a LÁSKA
v osobě Ducha svatého.

Jenom smlouva s Kristem nás může trvale zapečetit
do nepomíjivého vlivu gravitačního pole Boží lásky,
takže smíme už teď na zemi
a na vlastní duši zakusit dotek věčnosti,
dotek věčné všeobjímající Boží lásky „agapé“
a v ní i jistotu spasení.

Jsem jist, že ani smrt ani život,
ani andělé ani mocnosti,
ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáže nás odloučit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Řím 8:38-39