PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF

34.
kapitola

Strom života

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Jíst z Krista mohou na zemi všichni hříšníci na celém světě,
kdežto ze Stromu života v nebi
budou smět jíst pouze 100% svatí,
kteří si již „vyprali svá roucha“.

Blaze těm, kdo si vyprali roucha,
a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
Zj 22:14

HŘÍCH NEVZNIKL PORUŠENÍM DESATERA,
NAOPAK DESATERO BYLO DÁNO AŽ KVŮLI
PORUŠENOSTI ČLOVĚKA HŘÍCHEM.

(Sen: Strom života není na pohled lákavý k jídlu.)

To, co bylo v ráji zakázaným ovocem
(strom poznání dobrého a zlého)
Bůh kvůli hříchu proměnil v Desatero (poznání hříchu)
a to, co mělo dát Adamovi věčný život (strom života)
se rázem stalo zakázaným ovocem,
aby zůstala možnost pro plán záchrany.


Co se dotkne stromu života,
to se stane věčným.
(Bill Johnson)35.
kapitola

Skryté souvislosti

HLAVNÍ MYŠLENKY:

6 skrytých souvislostí vyplývajících z logiky Písma:
Nebeská dokonalost v Kristu
– převládá přehnaný důraz na status hříšníka
„být pod milostí“

Společenský rozměr království
– převládá přehnaný důraz na individuální víru
jednotlivce

Procesualita proměny
– převládá přehnaný důraz na okamžitost
duchovních účinků víry

Postmoderna a reflexe historie
– převládá přehnaný důraz na konzervativismus
a denominační tradice

Adamův hřích a lidstvo
– převládá přehnaný důraz na osobní morální
hříchy jedinců

Adamova proměna bez hříchu
– převládá přehnaný důraz pouze na proměnu
z hříchu do svatosti

Einstein nezrušil Newtona,
ale navázal na něj a rozšířil jeho poznání fyzikálních vlastností vesmíru.
Podobné je to i v duchovním životě.

Při zvěstování evangelia
se analogicky s fyzikou pohybujeme zatím jen v newtonovské mechanice běžného
euklidovském prostoru.
V něm sice dobře uplatníme osobní vztah od člověka k člověku na ulici,
ale přestávají v něm platit a fungovat širší duchovní souvislosti v rámci
veřejného prostoru celého národa,
celé Evropy a okolních národů.

Diamant je sice symbolem vzácného pokladu, ale láčkovec je živý.

Bible poskytuje mnohem více myšlenek než má veršů
a tím je svou povahou bezedná.