PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF


38.
kapitola

Různé výklady písma

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Následky skrytého (metafyzického) hříchu
už nelze znovu moralizovat,
protože už to nejsme my, jak říká Pavel, kdo je páchá,
ale nějaká podivná zákonitost těla, která se nás stále drží.

Jedni říkají, že Bůh s námi zcela skončil,
Jiní říkají,
že Bůh si nás chce použít ke svým záměrům zde na Zemi.

Bez konkrétní osobní vize pro zbytek života jen těžko můžeme bojovat celým srdcem.

Pravým důvodem nutnosti našeho zkřižování spolu s Kristem je naše technicko duchovní porušenost hříchem (nezpůsobilost), která vůbec nemusí být přímo úměrná našemu morálnímu profilu.

Celé lidstvo se ocitlo v pozici housenek,
které ne jen že ztratily schopnost se zakuklit a proměnit v motýly,
ale navíc ani netuší, že by se kdy něco takového s nimi mělo stát.


39.
kapitola

Pavel versus Jakub

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Apoštolové nevěděli, že píší Bibli,
psali autentické dopisy konkrétním lidem v konrétních situacích.

Někdy Písmo vypovídá o absolutních hodnotách NEBE,
jindy o relativních vztazích mezi nedokonalými
a hříchem porušenými lidmi zde na ZEMI.

Pavel učí pohanské housenky skončit se svým výkonem, nespoléhat již na sebe,
ani na své dobré skutky,
ale naopak tomu všemu zemřít k novému narození.

Jakub učí naopak nezkušené mladé motýly ze židů
chodit v nových Božích skutcích.