PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF
41.
kapitola
Melchisedechova osa

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Být vzat beze smrti do NEBE jako Henoch
je duchovně technickou možností pro každého z nás i dnes.
Současné přírodní vědy jen měří a počítají,
ale naslouchat a poučit se od dobytka a nebeského ptactva
si nezvykly (Jób 12:7).

Když se někomu technicky vzato podaří
osobní osu svého nitra v Duchu svatém
prolnout se světovou Melchisedechovou osou v ponebesí,
ten pak bude trvale chodit s Bohem jako Henoch
a již nemůže být v pozemských podmínkách Bohu blížeji.

Melchisedech je dokonalé nebeské zaměřovadlo
napříč Starým i Novým zákonem.

Jméno Ježíš je sice správná adresa,
ale to jméno samo mi žádnou představu
a orientaci v duchovním prostoru nedá.

Chceme-li se lépe naučit naslouchat Bohu,
měli bychom nejprve umět naslouchat lidem.

Král David ještě nemohl být znovuzrozeným křesťanem,
ale díky Melchisedechovi a jeho královsko-kněžskému řádu
se stal trvalým předobrazem novozákonní zbožnosti
a ukazatelem správného směru od Henocha, přes Melchisedecha
až ke Kristu.

42.
kapitola
Spravedlnost, pokoj a radost

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Spravedlnost v Písmu nevychází jen z formálního plnění
právních norem, ale vyjadřuje hlavně čistý a přímý (ryzí) vztah.
V rovině přímého Božího jednání podle neměnných řádů ve Stvoření
Ježíš vystoupil k Otci přesně po centrální Melchisedechově ose,
která je tu mezi NEBEM a ZEMÍ už od stvoření světa,
už od první věty Bible.

Cyklóna je mohutný vír oblaků rotujících rychlostí orkánu kolem centrální osy.
Když spojím principy rotující cyklóny s principy dopadu kapky
na vodní hladinu,
dostanu obraz ponebesí (i se spasením lidí)
překvapivě významově shodný s Písmem.

Do Božího království se vlastně vůbec nevstupuje normální chůzí,
ale pouze skrze nové narození
a narodit se člověk může jen
buď ano – nebo ne
a CELÝ.

Když přemýšlíme o Božím jednání v čase a prostoru,
je Boží Trojice najednou ne jen srozumitelná,
ale i logicky nezbytná.

V kolmé Melchisedechově ose se projevuje celá Boží Trojice.
Máme tu dvě biblické otázky
„Kde?“,
které vymezují základní orientaci ve vztahu Bůh – hříšník.
Bůh se ptá hříšníka:
„Uvědomuješ si, kde jsi?“
a hříšník se nakonec ptá:
„Pane, kde bydlíš?“
a nechává se od něho zdarma pozvat domů na hostinu.