PRVNÍ VĚTA BIBLE
"Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi." Gen 1:1
O nutnosti proměny člověka z pozemšťana v nebešťana
autor MgA. Jaroslav RADA
hlavní myšlenky a obrázky kapitol: