PRVNÍ VĚTA BIBLE
"Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi." Gen 1:1
O nutnosti proměny člověka z pozemšťana v nebešťana
autor MgA. Jaroslav RADA

VÍRA -
-CTNOST - POZNÁNÍ -
- ZDRŽENLIVOST - TRPĚLIVOST -
- ZBOŽNOST -
- BRATRSKÁ NÁKLONNOST -
- LÁSKA

Seznam vlasností z 2Pt1:5-7
poskytuje dokonalý technický návod na
PROCES PROMĚNY z pozemšťana v nebešťana,
o který celé lidstvo hříchem přišlo.
Tato proměna může nastat s každým člověkem
hned po té, co uvěří a přijme Kristova Ducha
a ne až po smrti v nebi.
Hlavní myšlenky a obrázky kapitol: